27. oktober: Sidste frist for at komme af med mad-, plast- og restaffald

28. oktober henter kommunen mad-, plast- og restaffald for sidste gang i år. 27. oktober er derfor sidste chance for at komme af med disse typer affald i vore affaldscontainere. Herefter skal affaldet tages med hjem.

I takt med at kommunen henter de forskellige typer affald for sidste gang, bliver affaldscontainerne lukket med strips. Når alle affaldsfraktioner er hentet, lukker vi affaldsgårdene for vinteren.

Læg ikke affald i affaldsgårdene, som hører til i containere, som er blevet stripset. Affaldet bliver ikke hentet. På forhånd tak, bestyrelsen.

Affaldsgårdene bliver åbnet igen ved sæsonstart 2023, når kommunen begynder at hente affald igen.