Årets første fællesarbejde og havepræmie uddeling COVID19 til trods

Kære allesammen,

Lørdag den 23/5 afholdes årets første fællesarbejdsdag fra 9-14. Arbejdsdagen vil blive tilrettelagt så den tager højde for de til den tid gældende bestemmelser i forbindelse med COVID19.
Man kan derfor ikke gå ud fra, at der vil være fællesspisning, hvis bestemmelserne forhindrer eller besværliggør dette. Denne dag vil der også være overrækning af havepræmierne fra sidste år, som normalt foregår på generalforsamlingen. Og det vil være muligt at afhente årets havekalender, som i år kommer i et fikst lille A5-format, så det er nemmere at få plads til at have det hængende, men som også betyder, at mange muligvis skal have læsebrillerne på næsetippen. Vel mødt!

De bedste hilsner fra bestyrelsen