Adgang til målerbrønd

Indenfor den nærmeste fremtid (indenfor 14 dage) vil bestyrelsen gennemgå samtlige målerbrønde i foreningen for at:
  • verificere målernummer
  • foretage kontrolaflæsning
  • plombere vandmåleren og
  • kontrollere vandmålerens funktionalitet (hvis muligt), og om nødvendigt skifte måleren
Du bedes derfor sikre dig at adgangsvejen til målerbrønden er ryddet
På forhånd tak
Bestyrelsen