Afhentning af storskrald

Fristen for aflevering af storskrald var den 5. april. Skraldet er ikke hentet endnu, men undlad at aflevere mere. Bestyrelsen rykker kommunen for afhentning.