Afhentning have affald nord

Så er der igen haveaffalds sække som langt overstiger totalvægt på 10 kilo

Dem/de som har sat disse bedes fjerne dem straks og selv sørge for bortskaffelse

Arne Benche
Formand