Forfatterarkiv: Thomas Vartou

Betaling af kvartalsvis haveleje

Betaling for 4. kvartal 2016 falder 5. november 2016 og der bliver udsendt opkrævninger via foreningsservice inden længe.

Opmærksomheden henledes dog på, at betaling for 1. kvartal 2017 falder 5. januar 2017, således at vi kommer ind i normal gænge for kvartalsbetalinger. Betaling for haveleje falder således fremover: 5. januar – 5. april – 5. juli – 5. oktober

Med venlig hilsen bestyrelsen

Manglende afhentning af affald

Kære medlemmer

Vi havde fat i HTK i går, for at reklamere over den manglende afhentning af dagrenovation. Vi blev lovet tømning i dag fredag den 30. september 2016.

Som det desværre kan konstateres er vi blevet brændt af; øv.

For ikke at gøre ondt værre, bedes I venligst undlade at fylde mere affald i skraldebøtterne! Opbevar affaldet i egen have, indtil vi kan komme af med det igen; hvilket vi håber bliver på mandag. Vi ringer til dem igen mandag morgen.

God weekend

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Årsaflæsning af vand

Kære medlemmer

Det er nu ved at være tid til årsaflæsning af vand. Du skal aflæse senest i denne weekend (30. september til 2. oktober 2016).

NemAdministration sender snarest en mail ud til alle havelejere, der er registreret med en mail. I denne mail er der et link til hjemmesiden, hvor du skal indtaste aflæsningen. Husk nu; det kun er hele tal der skal indberettes; og det er det tal du aflæser på måleren. Du skal altså ikke begynde at regne et forbrug ud.

Medlemmer uden mail, får en seddel i haven eller et brev. Man kan så smide sin aflæsning i bestyrelsens postkasse; eller bruge fremgangsmåden i brevet.

God weekend!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Formanden trækker sig

Kære medlemmer

Det er med beklagelse at bestyrelsen har modtaget meddelelse om, at Arne (af personlige årsager) har trukket sig som formand med øjeblikkelig virkning.

Bestyrelsen vil gerne takke Arne for hans kæmpe indsats det sidste halvandet års tid.

Bestyrelsen vi nu afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde m h p at finde en dato, snarest muligt og i henhold til vedtægterne, for en ekstraordinær generalforsamling med formandsvalg for øje.

Indtil da, er undertegnede konstitueret formand.

Med venlig hilsen

Thomas Vartou