Forfatterarkiv: Bestyrelsen

Update ang. Stier og hække.

Hej alle. Thomas Vartou har gjort os opmærksom på, at bestyrelsen ikke overholder ordensregler og takstblad i vores praksis vedrørende vedligeholdelse af stier og hække. Det skal vi naturligvis.

For at overholde reglerne må vi derfor pålægge alle, som har fået en påmindelse om vedligeholdelse, et gebyr på 150 kroner. Det orienterer vi de pågældende havelejere om i dag.

Desuden vil bestyrelsen skriftligt give havelejerne yderligere to skriftlige påmindelser med gebyrer, hvis arbejdet ikke er udført med de frister, som er angivet i den opfølgning, vi har sendt i dag.

Reglerne fremgår af ordensreglernes §§ 2.2 og 3.1 og i foreningens takstblad.

Vi beklager forvirringen.

Stier og hække skal ordnes

I starten gik bestyrelsen en runde på stierne for at se, om ukrudtet blev fjernet. Den 31. juli gik vi en runde mere, og vi kan se, at langt se fleste af stierne er luget. Tak for indsatsen 🙂 Hvis ikke du får en mail eller et brev fra bestyrelsen, så er stien og hækken bestået.

12 haveejere skal i gang med lugejernet, og nogle af dem også med hækklipperen. De modtager en mail eller et brev fra bestyrelsen, hvor vi opfordrer dem til at få ordnet sti og hæk selv – eller få hjælp til det – inden den 22. august.

Af hensyn til haveejerens pengepung vil vi helst undgå det. Men er der ikke luget og klippet inden 22. august, så får bestyrelsen arbejdet gjort af en gartner for ejerens regning i overensstemmelse med § 2.2 i ordensreglerne.

Med venlig hilsen, bestyrelsen

Høje træer hos naboen.

Bestyrelsen får en gang imellem en henvendelse fra en haveejer, som er ked af høje træer på nabogrunden. Vi vil foreslå, at man i første omgang tager en snak med naboen. Hvis ikke man kan nå til enighed, kan man skrive til bestyrelsen. Det ikke er forbudt at have træer og høje buske på sin grund, så længe de står mindst 1,5 meter fra skel (se paragraf 2.3 i ordensreglerne). Sendt fra min iPhone

Toiletter i Nord

Hej alle.

Et af toiletterne i nord er stoppet. Bestyrelsen får det ordnet nu, men det er dæleme en træls opgave. Vi sparer jer for detaljerne ?

Vi beder jer alle om 2 ting ?? Husk at lukke døren hver gang og vær sikker på, at den er låst. Hvis uheldet er ude, så vær sød at kontakte os med det samme.

Vi ved ikke, hvem der er skyld i problemet, og det er også lige meget. Når dørene er låst, sikrer vi, at toiletterne ikke bliver brugt af udefrakommende. Når vi får besked med det samme, bliver opgaven med at få det fikset knapt så slem. Tak og god dag ☀️

Opgrab

Der bliver hentet grabaffald
D. 13 juni.
Du kan lægge dine afklippede grene ud fra torsdag d 30 maj.

Vandforbrug

Slutafregning på vandforbrug er på vej. Forsinkelsen skyldes en misforståelse i Nemadministration vedrørende en vandmåler. Bestyrelsen kvalitetssikrer slutafregningen. Herefter sendes den til medlemmerne.

Affald i syd

Dem der har fået nyt tv og skraldestativ har tabt deres pap affald i syd. Tænkte om de måske kunne prøve om de kunne gå ned og prøve at ramme papcontaineren. ?
Der står og en hvid kasse som ikke høre til ved siden af dagrenovationen. Det ville nu også være dejligt hvis den blev fjernet. ?