Den ordinære generalforsamling 2020 udskydes på ubestemt tid

På baggrund af regeringens og Kolonihaveforbundets udmeldinger udskydes årets general-forsamling på ubestemt tid.

Vi skal indtil videre undgå forsamlinger på 100 mennesker eller mere pga. corona-virus. Det gælder dermed også vores generalforsamling.

I henhold til vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april. Det vil be-styrelsen overholde, hvis vi kan. Men det er force majeure, og det er muligt, at vi når længere hen på foråret, før vi kan holde generalforsamlingen. Vi må afvente regeringens udmeldinger, og muligheden for at leje et lokale.

Indtil generalforsamlingen fortsætter den siddende bestyrelse. Vi foretager ingen større invest-eringer men står for den daglige drift.

Pas på jer selv og hinanden.