FællesArbejde er slut for i år

Så fik vi klaret sidste FællesArbejdsdag.
Tak til alle deltagere, både jer med fast FællesArbejde og jer, der har deltaget på FællesArbejds dagene.
Vi vil i nær fremtid udsende opkrævninger for udeblivelse fra FællesArbejde i 2015 samt 2013 og 2014.
Bestyrelsen har set på opgørelsen over deltagere i FællesArbejde for 2013 / 2014 og har fundet uoverensstemmelser mellem opkrævninger og faktiske indbetalinger.

Derfor opkræves for 2013 og 2014 samtidig med 2015

På bestyrelsens vegne
Arne Benche