Glædelig jul

Bestyrelsen ønsker alle havelejere en rigtig glædelig, varm og blød jul!

I anledning af at vi sikkert er mange, der gerne vil nyde vores skønne sted i den søde juletid, og på baggrund af bekymrede havelejeres henvendelser, henstiller bestyrelsen samtlige medlemmer og disses gæster til at være opmærksomme på, at bruge P-pladserne til parkering og i tilfælde af af- og pålæsning tæt på haver at holde på selve vejen og ikke i græsrabatten, da denne ellers ødelægges.

De bedste ønsker om en skøn jul og et formidabelt nytår til alle.