Grab Affald

Årets første grabaffald bliver den 11/4 og der må lægges ud fra den 28/3 ved de to brandbælter, hvor vi lægger grab. Der er et i Syd og et i Nord.