Grabaffald må afleveres nu

Grabaffald må lægges frem til 25. september men kun de sædvanlige to steder i brandbælterne. Det er sidste dato for afhentning af grabaffald i denne sæson.

Der må ikke lægges grabaffald i syd ved vejen ind til haveforeningen, selvom der ligger grabaffald i forvejen. Dette grabaffald er fra sidste fællesarbejdsdag og skal flyttes.