Grabaffald må afleveres

Grabaffald må afleveres på de udpegede pladser. Affaldet hentes af kommunen den 26. juni og må derfor ikke afleveres efter den 25. juni.