Grabaffald og havevandring

GRABAFFALD
Der vil blive afhentet grabaffald to gange i år og man kan lægge grabaffald ud i 14 dage op til afhentning. Det er ikke tilladt at lægge grabaffald ud før dette, da græsset i så fald lider under ikke at få sol og ilt og græsklipperen ikke kan komme til. De som har lagt ud nu bedes venligst fjerne det og enten opbevare det i deres have, indtil man kan lægge ud til grab eller selv køre det på genbrugsstationen: fx Kara/Noveren Håndværkervej 66, 4000 Roskilde 

NÆSTE GRABAFHENTNING VIL SKE DEN 28. JUNI

= DER KAN LÆGGES GRABAFFALD UD FRA DEN TORSDAG DEN 14. JUNI

HAVEVANDRING
Medlemmer af bestyrelsen vil indenfor de næste 14 dage besigtige haverne/stierne. De skal fremstå velholdte og lugede (altså stierne – ikke bestyrelsesmedlemmerne:) under hække såvel som på selve stierne. Se eventuelt: Ordensreglementet  §2, 2. og §3, 1. såvel som takstbladet