Nyt fast fællesarbejde fra 28. marts. Mindre fejl i indkaldelsen til generalforsamling.

Har man fast fællesarbejde, som man gerne vil fortsætte med, så skal man skrive en mail til bestyrelsen fra den 28. marts til den 22. maj (første fællesarbejdsdag). Bestyrelsen fordeler ikke fast fællesarbejde i den nye sæson før generalforsamlingen den 28. marts.

Vi har lavet en fejl i indkaldelsen til generalforsamlingen: Irene og Per foreslår, at der sættes et loft på forplejning til bestyrelsesmøder på 150 kroner per medlem per bestyrelsesmøde. I indkaldelsen fremgår det, at det er 150 kroner per bestyrelsesmøde – altså ikke per medlem. Irene og Pers forslag er sendt ud sammen med indkaldelsen. Her kan I læse forslagets fulde ordlyd.

Når fejlen ikke er større, så sender vi ikke en ny indkaldelse ud. Det kan skabe tvivl om, hvilken indkaldelse der gælder. Det er – som vi også skriver i indkaldelsen – forslagsstillerens konkrete forslag, I skal forholde jer til. Bestyrelsens liste i indkaldelsen handler om rækkefølgen for behandling af forslag på generalforsamlingen.

Vh. bestyrelsen