Påmindelse EOGF onsdag d. 8. august kl 19:00

Kære Allesammen,

Blot en påmindelse om den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 8. august 2018 kl 19:00 i ‘Laden’, Kallerupvej 43, 2640 Hedehusene

Vi opfordrer til, at indkaldelsen læses grundigt, da sagen ikke er helt lige til. Vi skal gøre opmærksomme på, at der desværre har indsneget sig en enkelt fejl i indkaldelsen. Det drejer sig om summen af rabatdelen af vandafledningsbidraget, som er ca 20.000,- kr og ikke ca 10.000,- kr, som der står i indkaldelsen.

Vær særligt opmærksom på at den ekstraordinære generalforsamling kun er beslutningsdygtig, hvis 49 ud af de 61 underskrivere på anmodningen er fysisk tilstede.

Vær også opmærksom på, at man kun har stemmeret ifald man ikke er i restance til foreningen.

Der vil være sodavand og småkager, men ønsker man te/kaffe eller andet skal man selv medbringe det, da det desværre ikke er muligt for os at lave det på stedet.

Program for ekstraordinær generalforsamling august ’18
1. Velkommen v/ formand Tasha Hoppe
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent (bestyrelsen stiller Sune Porse til rådighed)
4. Valg stemmetællere
5. Redegørelse for indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling v/ Arne Benche
6. Bestyrelsens redegørelse for praksis og forslag v/ kasserer Carsten Hansen
7. Debat og spørgsmål fra salen
8. Afstemning
9. Tak for i dag v/ Tasha Hoppe

Vel mødt