Referat af bestyrelsesmøde den 12. august

Vi skal have nye affaldsgårde i H/F Brandhøj. Det skyldes kommunens krav til flere affaldscontainere og opdeling af affaldet i flere fraktioner. Det og meget mere kan du læse mere om i referat af bestyrelsesmødet den 12. august, som er lagt på hjemmesiden.

Referater af bestyrelsesmøderne ligger under fanebladet “For havelejere”. Du skal bruge det sædvanlige kodeord på hjemmesiden til at komme ind på siden med referater.