Referat af bestyrelsesmøde i juli

Referat af bestyrelsesmødet i juli er lagt på hjemmesiden. Som altid ligger det under fanebladet “For havelejere”.