Sådan kommer du af med mindre grenaffald i H/F Brandhøj

Mindre grenaffald kan afleveres sammen med de brune papirsække i nord, midt og syd. Grenene må ikke være længere end 1 meter, og de skal bundtes og bindes sammen med snor. Større grene skal afleveres til grabaffald, som nævnt i tidligere nyhed.