Siesta og stilletimer

På et medlems opfordring kommer her en påmindelse om vores week-end siesta og vores morgen- og aftenro. Tidsrummene fremgår af vores ordensregler paragraf 6 stk 2 og 3 og kan ses herunder.

Der kan under særlige omstændigheder søges dispensation hos bestyrelsen og det imødekommes, når vægtige forhold gør sig gældende.

Hvis du som medlem oplever, at stilletiderne ikke overholdes, så hold dig for øje, at der kan være tale om forglemmelse af tiden, af reglen eller at der er givet dispensation. Vi opfordrer til at du i tilfælde af støjgener i de stilletimerne kontakter det pågældende medlem venligt og forespørgende omkring årsagen til overskridelsen af tidsrummet. Vi er her alle for at have det rart og det er så meget rarere, når vi har det med hinanden.

De bedste midsommerhilsner på vegne af bestyrelsen.

Uddrag fra ordensreglerne §6