Skrald eller ej…….

Vi tager den lige igen:

Dagrenovation, som også kaldes restaffald eller køkkenaffald, er den uhygiejniske og fordærvelige del af affaldet fra den almindelige husholdning. Det er f.eks. madaffald, emballager fra madlavningen og bleer.

og ikke en stor pose med tøj, som der sikkert er nogen, der ville blive glade for blev smidt i en tøjcontainer istedet.

Pose med tøj i skraldespand