Storskrald Juhuu!!

Den nyligt overståede storskraldsomgang er forløbet eksemplarisk. Intet er blevet stillet frem, som ikke måtte og alt er blevet lagt i de rigtige bunker og endnu en storskraldsansvarlig har meldt sig, så der nu er 2 i Syd og 2 i Nord. Bestyrelsen håber fremdeles at en enkelt mere vil melde sig i hver ende, men det kan lige gå an. Alt i alt giver det håb for fremtiden og bestyrelsen har derfor besluttet at lade ordningen fortsætte med det forbehold, at såfremt der igen skulle opstå problemer nedlægges ordningen.