Storskrald nord

Dæk som er sat til storskrald bedes fjernes omgående da de ikke hører ind under storskraldsordningen

Med venlig hilsen

Arne Benche
Formand