Tilmelding til FællesArbejde

Som et forsøg, har vi åbnet op for muligheden for at forhåndstilmelde sig FællesArbejde de sidste to gange i år. Det foregår via login-siden. Kontakt bestyrelsen på bestyrelsesposten@live.dk for at få password. Vi håber på denne måde at kunne planlægge arbejdet bedre.