Varsling om kvartalsvis betaling af husleje

Du varsles hermed, at pr. 1. januar 2016 skal du betale havelejen kvartalsvis, i stedet for månedsvis, som du gør i dag.

Første opkrævning vil ske ultimo januar 2016 og den dækker så januar – februar – marts 2016.

Haveleje:

Et år kommer så til at se således ud:

ultimo januar opkræves for 1. kvartal: Januar – februar – marts

ultimo april opkræves for 2. kvartal: april – maj – juni

ultimo juli opkræves for 3. kvartal: juli – august – september

ultimo oktober opkræves for 4. kvartal: oktober – november – december

Vandopkrævning:

primo november udsendes opkrævning for vand til betaling senest ultimo november

FællesArbejde:

umiddelbart i forlængelse af sæsonens afslutning udsendes opkrævning for eventuel udeblivelse fra FællesArbejde til betaling samtidig med havelejen for 4. kvartal

Med venlig hilsen

Kasseren