Affald i nord skal hentes igen

Nogle medlemmer i foreningen har afleveret affald til storskrald, som ikke er storskrald. Derfor har kommunen ikke taget det med, og de pågældende medlemmer skal hente deres affald igen og selv køre det på genbrugsstationen. Billederne nedenfor er taget af kommunen af det affald, som de ikke henter.

Hvis du er i tvivl om, hvad du må aflevere, så kig kommunens hjemmeside om storskrald.