Aflæsning af vand

Bestyrelsen har i juni 2015 besluttet at overlade vandregnskabet til NemAdministration, der således fremover udfærdiger vandregnskabet for den enkelte have. Det vil dog stadig være kasseren, der opkræver beløbet.

Yderligere information omkring fremtidig fremgangsmåde kommer, når aftalen med NemAdministration er på plads