Angående retssagen vedrørende H/F Brandhøjs konflikt med vores tidligere kasserer.

Bestyrelsen kan berette, at vores nuværende kasserer Carsten, var mødt op men ikke fik lov at overvære retsmødet, da han på et senere tidspunkt måske vil blive indkaldt som vidne.

Vores forrige kasserer Thomas afgav vidneforklaring og det er hans opfattelse, at retsmødet skal efterfølges af endnu et møde.

På baggrund af et opslag i Facebookgruppen, hvor det fremsættes, at sagen skulle være afsluttet og Susanne skulle være blevet frikendt, har bestyrelsen nu kontaktet anklagemyndigheden, som fører sagen, og spurgt om der er sket noget i sagen, som de endnu ikke har underrettet os om.

Vi har her til aften den 16/11-17 endnu ikke hørt noget fra anklagemyndigheden.