Forfatterarkiv: Lee Robinson

Info om tiltag fra bestyrelsen i COVID-tiden

Kære alle sammen

Vi håber, I nyder haverne og livet så meget som muligt i disse mærkelige tider.

I dag har bestyrelsen holdt nød-møde udenfor og med passende afstand.

Som situationen er, holder kontoret ikke åbent, før samfundet bliver åbnet mere op, men bestyrelsen kan kontaktes via mail og vil hurtigt respondere. I tilfælde af, at henvendelser kræver telefonisk eller fysisk møde, så aftales det nærmere sammen med de rette forholdsregler.

Den første fællesarbejdsdag er den 23. maj. Hvordan vi afholder den, afhænger af regeringens udmeldinger – så I hører nærmere. Men vi holder fast i fællesarbejdet dog muligvis i nyt format.

Da der til stadighed klages over bilister, der kører gennem haveforeningen ved høj hastighed, men vi ikke har generalforsamlingens godkendelse af nye tiltag, lukker vi for gennemkørsel i midt med en midlertidig gratis løsning snarest muligt.

Arbejdet med at fælde træer må udskydes til generalforsamlingen har været afholdt og budgettet har kunne godkendes.

Referat af nød-mødet fra idag bliver lagt på hjemmesiden, når det er blevet godkendt ved næste nød-møde.

Det er ikke optimalt, men vi må klare det så godt, vi kan under omstændighederne.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Retningslinjer i forbindelse med corona

Der er kommet et nyhedsbrev fra Kolonihaveforbundet om, hvordan man skal forholde sig til corona. Bedre sent end aldrig ?

Forbundets mail forholder sig til stort og småt. Her er de råd, der efter bestyrelsens mening, er mest relevante for os i H/F Brandhøj:

1. Tag ikke i haven, hvis du er syg eller har mistanke om, at du er smittet med corona-virus.

2. Gør fællestoilettet rent efter hver brug og medbring eget håndklæde til at tørre hænder i.

Forbundet anbefaler også, at foreningernes bestyrelser fortsætter arbejdet, til generalforsamlingen har udpeget nye medlemmer. Der bør ikke igangsættes store initiativer. Det råd følger vi allerede hos os.

Aflysning af standerhejsning og fastelavn

I lyset af statsministerens udmelding i går må bestyrelsen desværre aflyse standerhejsning og fastelavn den 5. april. Reglerne, der skal forhindre, at vi smitter hinanden, gælder fortsat frem til den 13. april, og vi skal bl.a. undgå at samles mere end 10 mennesker.

Derfor kan vi heller ikke sige noget nyt om, hvornår vi kan holde vores generalforsamling. Men det bliver med al sandsynlighed ikke i april, uanset om reglerne bliver forlænget. Vi kan næppe finde et sted med plads nok med så kort varsel. Desuden kan vi af samme årsag ikke holde kontoret åbent på normal vis. Vi kan kontaktes på bestyrelsesposten@live.dk og så må vi finde løsninger sammen.

Den ordinære generalforsamling 2020 udskydes på ubestemt tid

På baggrund af regeringens og Kolonihaveforbundets udmeldinger udskydes årets general-forsamling på ubestemt tid.

Vi skal indtil videre undgå forsamlinger på 100 mennesker eller mere pga. corona-virus. Det gælder dermed også vores generalforsamling.

I henhold til vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april. Det vil be-styrelsen overholde, hvis vi kan. Men det er force majeure, og det er muligt, at vi når længere hen på foråret, før vi kan holde generalforsamlingen. Vi må afvente regeringens udmeldinger, og muligheden for at leje et lokale.

Indtil generalforsamlingen fortsætter den siddende bestyrelse. Vi foretager ingen større invest-eringer men står for den daglige drift.

Pas på jer selv og hinanden.

FASTELAVN OG STANDERHEJSNING DEN 5. APRIL KL. 11

KOM TIL FASTELAVN OG STANDERHEJSNING DEN 5. APRIL KL. 11.

Den 5. april holder H/F Brandhøj standerhejsning. Det er dér, hvor vi hejser flaget og åbner for en ny sæson.

I år vil bestyrelsen gerne invitere alle medlemmer til standerhejsning og derefter til fastelavn.

Vi starter kl. 11 ved foreningshuset og hejser flaget. Bagefter går vi til festpladsen, hvor vi skal slå katten af tønden, spise fastelavnsboller og drikke kaffe, te og varm kakao.

Der vil være præmier til bedst udklædte barn og voksen.

Så tag dig selv, børn og børnebørn under armen og kom til standerhejsning og fastelavn den 5. april.

Vi tager meget gerne imod en hjælpende hånd til det praktiske.

Det er gratis at deltage.

TILMELDING PÅ FACEBOOK ELLER TIL BESTYRELSESPOSTEN@LIVE.DK.

VIGTIGT: BRÆNDEOVNE!

Vi har for anden gang modtaget en klage fra en andelsforening på den anden side af Brandhøjgårdsvej. De oplever alvorlige røggener, som skyldes afbrænding af andet en regulært brænde. Det lugter af afbrænding af materiale som er plastik eller trykimprægneret, malet og vådt træ. Sidste gang klagede de efterfølgende til kommunen.

Det er selvsagt rigtig vigtigt, at vi ikke generer vores naboer såvel i haveforeningen som udenfor! Og det er ulovligt i hele Danmark at afbrænde eller fyre med andet end regulært brænde. Vi henstiller til, at alle er yderst opmærksomme herpå, når de besøger deres haver – også udenfor sæsonen.
De bedste hilsner
Bestyrelsen