Forfatterarkiv: Sune Carlsen

Fællesspisning for alle på næste fællesarbejdsdag

Nye corona-retningslinjer er trådt i kraft her i starten af august: Forsamlinger på op til 500 personer er tilladt både indenfor og udenfor. Det betyder, at vi igen kan invitere alle til frokost, når der er fællesarbejdsdag. Det gælder både dem, som deltager i arbejdsdagen, og dem der har fast fællesarbejde.

Der er ikke krav om corona-pas eller mundbind for at deltage i hverken fællesarbejdsdag eller frokosten. Hvis du deltager, skal du være opmærksom på myndighedernes anbefalinger: Hold afstand. Sørg for god håndhygiejne. Host/nys i ærmet. Deltag ikke, hvis du har symptomer på corona.

Hvis du har fast fællesarbejde og gerne vil spise med på en fællesarbejdsdag, så skal du tilmelde dig senest et par dage før fællesarbejdsdagen. Skriv en mail til bestyrelsesposten@live.dk og giv besked om, hvor mange I kommer.

Indkaldelse og bilag til generalforsamling 2021 ligger på hjemmesiden

Indkaldelse til generalforsamling den 19. september 2021 ligger på hjemmesiden sammen med bilagene. Så er de tilgængelige for alle medlemmer – også dem, der er kommet til, siden vi sendte indkaldelsen i februar og det rettede regnskab i maj.

Du finder indkaldelse og bilag under menupunktet “Generalforsamling 2021”. Adgang til indkaldelsen og bilagene er beskyttet af den sædvanlige kode for oplysninger, som kun vedrører foreningens medlemmer. Har du ikke fået koden (eller har du glemt den), så send en mail til bestyrelsen: bestyrelsesposten@live.dk.

Hække, stier og oplag

Bestyrelsen har været på stivandring, og langt de fleste hække og stier er flot klippet og luget. Enkelte steder er der brug for en tur med hæksaksen og lugejernet – de pågældende havelejere får en påmindelse uden gebyr og 14 dage til at få arbejdet gjort.

Vi konstaterer engang imellem, at der er havelejere, som bruger foreningens fællesarealer til oplag af f.eks. byggematerialer. Det må man gerne, men husk lige reglerne i § 3.4 i ordensreglerne: Oplag må ikke genere andre. Det må ikke lige i vejen for udrykningskøretøjer og lignende. Og det skal være fjernet inden førstkommende søndag.

Har man undtagelsesvist brug for oplag i længere tid, så skriv til bestyrelsen i god tid. Så overvejer vi, om der skal dispenseres fra reglerne.

Så her ser det ud, når en hæk er klippet og stien luget til et klart 12-tal.

Stivandring 1. august: Husk at luge stier og klippe hække

1. august går bestyrelsen en tur i foreningen og tjekker, om stier er luget og hække klippet. Det er din opgave som havelejer at luge stier omkring din have og klippene hækkene. Det fremgår af foreningens ordensregler, som du finder på hjemmesiden.

Er du i tvivl om, hvilke stier du skal luge? Er du i tvivl om, hvornår det er gjort godt nok? Så send en mail til bestyrelsen. Vi kommer gerne forbi og vejleder.

Det er hække ud mod foreningens stier og fællesarealer, der skal være klippet inden 1. august. Hække mellem naboer skal klippes i løbet af sæsonen. Hvornår du gør det, bestemmer du selv. Glemmer naboen at klippe hækken, så start med at snakke med naboen selv. Derefter kan du sende en mail til bestyrelsen.

Hvis dine stier og hække ikke er ordnet den 1. august, så får du en påmindelse. Bestyrelsen kan give dig et gebyr sammen med påmindelsen. Det fremgår af foreningens takstblad, som ligger på hjemmesiden.

Ekstra grabaffald i juli

I går skrev vi, at der ikke bliver hentet grabaffald i juli. Men Tasha og kommunen har tryllet. Vi får klemt en afhentning ind den 29. juli. Derfor må der lægges grabaffald fra torsdag næste uge.

Hvornår bliver legepladsen repareret?

Der bliver spurgt i foreningens facebook-gruppe, hvornår legepladsen bliver repareret. På sidste fællesarbejdsdag blev tårnet på legepladsen spærret af. Tårnet er så medtaget, at det ikke er sikkert at bruge det.

Bestyrelsen har indhentet to tilbud. Begge tilbuddene lyder på en total udskiftning af tårnet og resten af legeredskabet. Priserne ligger på 80-120.000 kroner. Det er efter bestyrelsens mening så stort et beløb, at vi ikke kan bruge pengene, uden at de afsættes på budgettet. Det kræver – som I ved – at det bliver vedtaget på en generalforsamling.

Kan vi ikke nøjes med at udskifte de dele af legeredskabet, som er medtaget? Det kan vi måske nok. Det er bestyrelsen ved at indhente yderligere tilbud på. Men det er ikke en enkel sag at reparere et legeredskab. Legeredskaber skal overholde nogle skrappe retningslinjer, så børnene ikke kommer til skade. Det kan vise sig at blive næsten lige så dyrt at reparere som at skifte alt ud.

Så hvornår bliver legepladsen repareret? Det bliver det tidligst efter generalforsamlingen. Bestyrelsen kan – så længe vi ikke har et vedtaget budget – kun drifte foreningen uden store udgifter. Derfor er tårnet indtil videre afspærret. Alle med børn og børnebørn må hjælpe med at sikre, at det ikke bliver brugt.

Affald skal hentes igen

Er det dit affald, som ikke blev taget med af affaldsfolkene, da de hentede storskrald? Så skal du hente det tilbage og køre det på genbrugsstationen selv. I nord drejer det sig om nogle malerspande og en brændeovn. I syd drejer det sig bl.a. om nogle grene, brædder og paller. Grenene kan afleveres som haveaffald sammen med de brune sække. De skal være bundtet med snor, og de må ikke være længere end 1 meter.

Det er ikke alt, der bliver taget med som storskrald. Byggeaffald tager affaldsfolkene f.eks. ikke med. Er du i tvivl om, hvad du må aflevere? Så meld dig ind i foreningens facebook-gruppe og spørg i gruppen. Der er altid nogen af de rare medkolonister, som står for afhentning af storskrald, som vil svare.

Toilet lukket i syd

Det venstre toilet i syd er lukket pga. lort på gulvet. Bestyrelsen får et rengøringsfirma til at ordne gulvet. Der bliver også sat en elektriker til at reparere det lys, som åbenbart er gået i stykker.