Bestyrelsens beklagelse OG nye åbningstider samt opdatering af referater fra bestyrelsesmøder.

Kære Havelejere,
Det er med stor beklagelse, at det går op for bestyrelsen, at der er gået kludder i systemet og vi ikke har haft en vagt på kontoret i dag. Desuden skal vi samtidig beklage, at det stadig er den gamle seddel med åbningstider, der hænger på døren til foreningshuset og formodentlig også i udhængsskabene.
I år er der åbent på kontoret søndag i lige uger fra kl 11-12. Påsken er der lukket på trods af at det er en ulige uge. Skriv til os med de sager I står med.

Alle referater fra sidste års bestyrelsesmøder ligger nu online! Gå ind under fanen ‘for havelejere’ og vælg menupunktet
‘Referater fra bestyrelsesmøder’. Derefter indtaster du kodeordet. Hvis ikke du kender det, kan du finde det i vores facebookgruppe eller skrive til os.

Rigtig glædelig 2019 i haverne