Fællesarbejde og -spisning og Storskrald

Kære Brandhøjfolk,

FÆLLESARBEJDE og  -SPISNING

Så er det på søndag at året første fællesarbejdsdag løber af stablen. Vi fortsætter succesen med fællesspisning efter endt gerning. Hvis nogle af de som har fast fællesarbejde har lyst til at deltage i fællesspisning er de mere end velkomne. Så skal man bare huske at tilmelde sig spisning ved enten at møde op ved foreningshuset senest kl 10:00 på søndag og tilmelde sig spisning eller ved at skrive på bestyrelsesposten inden kl 10:00 på søndag. Det er stadig yderst velkomment at tilmelde sig fællesarbejde via den online tilmeldingsblanket under fanen ‘for havelejere’ og så vælge menupunktet ’tilmelding til fællesarbejde’ eller via linket her: tilmelding til fællesarbejde  Det vil være til stor hjælp for de ansvarlige for fællesarbejdet til at planlægge dagens opgaver mest hensigtmæssigt.

STORSKRALD

Bestyrelsen har besluttet at give storskraldsordningen en sidste chance. I den sammenhæng mangler vi stadig 2 personer mere til at være ansvarlige for storskrald i Nord, da vi på nuværende tidspunkt kun har 1 person på denne opgave og vi mangler yderlige 1 person i Syd, da vi på nuværende tidspunkt har 2.

Opgaven indebærer at sætte skilte op om fredagen inden næstkommende storskraldsrunde og efterse at alt er fjernet af renovationsfolkene og informere bestyrelsen i tilfælde af uregelmæsigheder og tage skiltene ned igen dagen før skraldet skraldet afhentes. Denne simple opgave tæller altså for en hel sæsons fællesarbejde. – En ren loppetjans!

Derudover kan det ikke indskærpes nok, hvor vigtigt det er, at alle overholder reglerne for storskrald hvis ordningen skal fortsætte. Det er egentlig enkelt nok ingen dagrenovation, og intet have-  eller byggeaffald og ALT skal lægges i de rigtige bunker, så hvis der ikke er et skilt der passer, så er det altså heller ikke storskrald.

De bedste forårs/forsommerhilsner fra

Bestyrelsen