Generalforsamling udskydes. Standerhejsning aflyses. Åbning af affaldscontainere og toiletter

Generalforsamlingen den 28. marts aflyses. Til gengæld håber vi, at det er tilladt at afholde generalforsamlingen den 25. april. Skriv datoen i kalenderen. Aflysningen sker med udgangspunkt i Folketingets corona-restriktioner, som kan findes på coronasmitte.dk. Forsamlingsforbuddet øges til 50 personer udendørs på mandag. Men der gælder stadig et forbud mod at forsamles mere end 5 person indendørs.

Vi plejer at fejre sæsonstart med standerhejsning. Det er første gang flaget bliver hejst på flagstangen ved foreningshuset. Standerhejsning aflyses den 27. marts aflyses også. Det er strengt taget ikke ulovligt at mødes flere end 50 personer udendørs fra mandag. Men myndighederne anbefaler stadig, at sociale kontakter begrænses.

Affaldscontainere og toiletter bliver åbnet den 1. april, når der er sæsonstart. Bestyrelsen har ikke hørt nyt fra kommunen om sortering af affald. Vær søde ikke at fylde containere med affald efter en gang forårsoprydning i kolonihaven. Affaldscontainerne er kun til husholdningsaffald. Der bliver først hentet skrald den 6. april. Første afhentning af storskrald er i slutningen af april.