Grabaffald den 25/6

Årets første grab bliver afhentet den 25/6. Det betyder, at vi som havelejere må lægge ud til grab på de to opsamlingssteder i brandbælterne fra den 11/6. At der allerede ligger grab nu, skyldes fællesarbejdet, hvor der blev skovet en del i læbælterne (Dejligt! Godt arbejde!), og derved også blev produceret en hel del grab. Det er ikke muligt for os, at bestille grabafhentning, når vi vil, der bliver givet nogle mulige datoer, og dem kan vi så ’tilmelde os’ som haveforening.

Datoerne bliver ikke lagt ud for hele året, derfor kan vi ikke indsætte afhentningsdagene i havekalenderen og heller ikke bestille grab, som vi måtte have lyst til – fx så det passede bedre i forhold til vores fællesarbejdsdage. Vi gør det naurligvis i det omfang, det kan lade sig gøre.

Vi vil fra bestyrelsens side anmode om, at man lægger sit grabaffald så centreret som muligt, så det stadig er muligt at passere bunkerne og få adgang til brandbæltet.

Mange glade sommerhilsner fra
Bestyrelsen