Hække, stier og oplag

Bestyrelsen har været på stivandring, og langt de fleste hække og stier er flot klippet og luget. Enkelte steder er der brug for en tur med hæksaksen og lugejernet – de pågældende havelejere får en påmindelse uden gebyr og 14 dage til at få arbejdet gjort.

Vi konstaterer engang imellem, at der er havelejere, som bruger foreningens fællesarealer til oplag af f.eks. byggematerialer. Det må man gerne, men husk lige reglerne i § 3.4 i ordensreglerne: Oplag må ikke genere andre. Det må ikke lige i vejen for udrykningskøretøjer og lignende. Og det skal være fjernet inden førstkommende søndag.

Har man undtagelsesvist brug for oplag i længere tid, så skriv til bestyrelsen i god tid. Så overvejer vi, om der skal dispenseres fra reglerne.

Så her ser det ud, når en hæk er klippet og stien luget til et klart 12-tal.