Have / sti vandring

Så de det igen ved at være tid til gennemgang af vores stier / hække

Vi har nu været i gang med have sæsonen i 1 1/2 måned så der har været
rigelig tid til at få renset stier og hæk

Bestyrelsen vil være at finde på gennemgang ultimo maj, juni, juli og august
på vores stier

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Arne Benche