Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der er her til aften udsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling per mail og per post til de medlemmer, der ikke har mail.

Bestyrelsen indkalder hermed på begæring af en kreds af medlemmer til en ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden.

Den 8. august 2018
Kl 19:00
Sted: ‘Laden’, Kallerupvej 43, 2640 Hedehusene

Vær opmærksom på, at der er meget begrænsede parkeringsmuligheder ved Laden. Bestyrelsen beklager, at vi ikke bruger Hedehuset som normalt. Det skyldes sommerferie og kort varsel for generalforsamlingen.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af stemmetællere
4) Behandling af bestyrelsens tilbagebetaling af for meget opkrævet vandafledningsbidrag

OBS UDDRAG FRA INDKALDELSEN:

Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig hvis mindst 49 ud af de 61 underskrivere deltager.

Fra foreningens vedtægter §11, stk. 6:

Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de udlejede haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede.

Foreningens vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside: www.brandposten.dk

Hvis generalforsamlingen er beslutningsdygtig og der skal foretages afstemning kan et medlem kun repræsentere ét andet medlem ved fuldmagt. Det fremgår af §11, stk. 10 i foreningens vedtægter:

Et medlem kan ved fuldmagt lade sig repræsentere af et andet medlem. Et medlem kan maksimalt repræsentere 1 have udover sin egen.