Ingen affald i spejdernes container

Haveforeningens affaldscontainere er lukket uden for sæsonen. Det betyder, at man skal tage sig affald med sig hjem og smide det i scontainerne på sin folkeregisteradresse.

Bestyrelsen har modtaget en klage over, at spejdernes container er fyldt til randen med affald. At nogen klager, betyder selvfølgelig ikke, at det er medlemmer af haveforeningen, som har fyldt den med affald. Men skulle det nu være nogen fra vores forening, som har puttet sit affald i spejdernes container, så er det her en venlig reminder: Lad være med det. Affaldet med hjem, tak.