Kære allesammen

Med de bedste ønsker om et skønt 2018 ikke mindst i Brandhøj kommer her en vigtig reminder:

HUSK at forslag til generalforsamlingen og andre punkter til dagsordenen skal indsendes til bestyrelsen senest den 31. januarbestyrelsesposten@live.dk eller i postkassen ved foreningshuset. – Sig det til din nabo ?