Nye vedtægter, ordensregler og takstblad

Hej alle. I forlængelse af generalforsamlingens beslutning er nye vedtægter, ordensregler og takstblad nu lagt på foreningens hjemmeside. Du finder dem under fanebladet “Oplysninger”.