Nyt fra bestyrelsen (bl.a. nye åbningstider i foreningshuset)

NYE ÅBNINGSTIDER:

Fra og med næste søndag vil vi indføre eftermiddagsåbent hver anden søndag på forsøgsbasis. Nu på søndag (søndag den 13/8) har vi morgenåbent i forbindelse med fællesarbejdsdagen og søndagen efter (den 20/8) fra kl 15-16. Den følgende søndag er der så igen morgenåbent og så fremdeles. En oversigt vil senest blive ophængt i skabene og indført i kalenderen her på siden i forbindelse med fællesarbejdsdagen på søndag.

PARKERING:

Som vi vist alle ved, kan der være problemer med at finde en ledig parkeringsplads i foreningen. Derfor henstiller vi til, at vi alle er ekstra opmærksomme på, at parkere så hensigtsmæssigt som muligt, så den plads der er bliver udnyttet så godt som muligt. Derudover opfordrer vi alle til at slå sig sammen om trailere, så man måske er 2-3-4 mennesker, der deler en trailer. Hvis nogen har en trailer, de gerne vil dele, må de meget gerne lave opslag på facebook om at parthavere søges og omvendt, hvis nogen gerne vil have en part i en trailer. Hvis man er interesseret i det foregående, men ikke er på facebook, kan man sende en mail til bestyrelsen, som kan formidle kontakt.

DYR I HAVEFORENINGEN:

Vi henstiller til at alle undlader at fodre dyr med mindre det er aftalt med ejeren. Det er der mange gode grunde til heriblandt kan det nævnes, at mange dyr har en helt særlig diæt de skal følge for ikke at blive syge, at dyr kan miste deres fornemmelse af tilhørsforhold hvis de bliver fodret flere forskellige steder og at der kan være opdragelseselementer, der bliver forstyrret på denne måde.

BESTYRELSENS TILSTEDEVÆRELSE:

Vi vil gerne understrege, at de sociale arrangementer i vores havekalender er baseret på, at medlemmer tager et initiativ og vælger at få noget stablet på benene ligesom det skete så fint til sommerfesten – Stort hurra for det! Bestyrelsens medlemmer kan og vil deltage (også i forberedelserne) som private havemedlemmer hvis de har tid og lyst. At arrangere eller deltage i sociale arrangementer er ikke en del af bestyrelsesarbejdet.