Nyt fra bestyrelsen: Byttecentral, læbælter og referat

Udslagsvasken er fjernet ved toiletbygningen i syd, og hullet til afløbet blevet stoppet. Det sker for at undgå rotter i byttecentralen. Byttecentralen må ikke bruges, før vi giver besked. Rørene i bytterummet skal først fjernes.

Bestyrelsen må ind i mellem bede havelejere om at retablere læbæltet ved deres have. I henhold til lokalplanen, skal de tre områder – nord, midt og syd – være omkranset af læbælter, og læbælterne tilhører foreningen. Derfor må man som havelejer ikke fjerne læbæltet og inddrage arealet i haven, som det er sket nogle steder.

Vi skal undgå, at man som havelejer kommer til at retableret et læbælte, som en tidligere havelejer har fjernet. Derfor vil bestyrelsen i fremtiden – når en havelejer vil sælge sin have – sikre, at læbæltet bliver retableret, før salget finder sted.

Referat af bestyrelsesmødet den 20. maj er lagt på hjemmesiden. Find det under “Referater”.

Vh. bestyrelsen