Nyt referat fra bestyrelsesmødet i september

Referat fra bestyrelsesmødet i september er lagt på hjemmesiden og kan ses her.