Poser til madaffald til dem, der mangler

Mangler du affaldsposer til madaffald, så kan du hente flere i byttecentralen i syd og på et af toiletterne i nord. Du må kun tage en rulle poser ad gangen.