Referat af bestyrelsesmøde på hjemmesiden

Referat af aftenens bestyrelsesmøde er lagt på hjemmesiden. Du finder det under fanebladet “For havelejere”.