Referat fra generalforsamling og nye vedtægter

Referatet fra generalforsamlingen er godkendt af dirigenten, referenten og foreningens formand. Sammen med generalforsamlingens dokumenter – herunder bestyrelsens samlede beretning – er referatet nu lagt på hjemmesiden under menupunktet “For havelejere”. Du skal derfor bruge den sædvanlige kode for at få adgang.

Der er et ønske om, at underskrifterne på referatet ikke ligger offentligt tilgængelige. Derfor er underskrifterne streget over i den version af referatet, som ligger på hjemmesiden. Ønsker du at se den underskrevne version, kan du skrive til bestyrelsen på bestyrelsesposten@live.dk.

Generalforsamlingen vedtog et par ændringer i foreningens vedtægter:

  • Pligt til email: Fremover er alle medlemmer forpligtet til at oplyse en gældende email-adresse til foreningen. Det gælder både nuværende og fremtidige medlemmer. Eneste undtagelse er de medlemmer, som hidtil har modtaget post. Se ny § 4.8 i vedtægterne.
  • Regnskab og beretning: Det præciseres nu i vedtægterne, at regnskab og bestyrelsens beretning skal sendes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling. Se ændring af vedtægternes § 10.3.

De nye vedtægter ligger under menupunktet “Oplysninger” på hjemmesiden.

Læg mærke til, at alle historiske regler (tidligere vedtægter, ordensregler mv.) nu er placeret som et underpunkt. Det er derfor kun de gældende regler, du finder under “Vedtægter, ordensregler mv.”.