Regnskabs situations rapport

Bestyrelsen får utallige henvendelser om vores økonomi i foreningen.

Det er et meget stort arbejde der skal udføres efter tidligere kasserer.

Haveleje:

Vi er på nuværende tidspunkt kommet næsten helt i bund med haveleje restancer.

Fællesarbejde:

Vi kikker i øjeblikket på fællesarbejde. Her sender vi på nuværende opkrævninger ud for

året 2013 – 2014 – 2015

Der har foregået aftaler som Fælles arbejdes udvalget ikke er informeret om, så vi kan ikke

udelukke at vi sender opkrævning hvor en sådan aftale er fundet sted.

Her må vi så finde en løsning

Vand:

Vandregnskab er den næste udfordring at få klarhed over.

Der er medlemmer som har indbetalt betalt a conto beløb

Andre har fået afregnet deres a conto indbetalinger med faktisk vandforbrug.

Der er også medlemmer som efter at de har aflæst vandmåler har fået tilsendt

opkrævning på vandforbrug

Alt det slået sammen gør at vores kasserer har yderligere et enormt

stykke arbejde foran sig for at også komme i bund på denne post

På bestyrelsens vegne

Formand

Arne Benche