Rettelse: Brug affaldscontainerne i syd – ikke i midt og nord

Affaldscontainerne i midt er heller ikke blev tømt. Så aflever affaldet i containerne i syd eller tag det med hjem. Når vi alle sammen skal af med affaldet i syd, så husk, at containerne kun er til husholdningsaffald. Så er der sikkert plads til affaldet fra alle.