Sidste frist for aflevering af haveaffald

Sidste frist for aflevering af haveaffald er den 17. november. Herefter må der ikke afleveres haveaffald før sæsonstart 2023. Kommunen henter ikke affaldet i mellemtiden.

Husk, at alt haveaffald skal i de brune papirsposer til formålet. De må ikke være for tunge – så tager kommunen dem ikke med.

Der er ikke mulighed for aflevering af andre typer affald før sæsonstart. Der afhentes ikke storskrald eller andre affaldsfraktioner før, og affaldsgårdene er låste.