SKAL STORSKRALD VIRKELIG AFSKAFFES I BRANDHØJ?

Igen er det beklageligvis trods utallige opfordringer ikke lykkedes at overholde reglerne for storskrald i Syd.

Der er blevet afleveret byggeaffald i bunkerne, som derfor ikke er blevet afhentet, da det ikke er renovationsarbejdernes opgave at stå og sortere affaldet. Vi opfordrer en sidste gang til at de ansvarlige fjerner deres byggeaffald og alt det yderligere korrekt deponerede skrald, da det er på grund af byggeaffaldet, det ikke er blevet hentet. Hvis ikke bunkerne fjernes må bestyrelsen drage den konsekvens, at storskralds-ordningen i Brandhøj ophører, da det ikke kan pålægges medlemmer af foreningen eller bestyrelsesmedlemmer at sortere, læsse, transportere og aflæsse andre medlemmers affald og skrald. 

I bestyrelsen håber vi inderligt at sagen bringes i orden og vi kan fortsætte storskraldsordningen, da det vil ramme mange hårdt at få ikke kan overholde reglerne.

Herunder ses det tilbageblevne affald: