Søndagsåbent og fællesarbejdsdage i H/F Brandhøj

Søndagsåbent i foreningshuset har været aflyst pga. corona-restriktioner. Nu genåbner samfundet. Derfor vil der – under forudsætning af, at det overholder restriktionerne – være søndagsåbent igen den første søndag i måneden resten af sæsonen fra 10-11. Det er altså 2. maj, 6. juni, 4. juli, 1. august og 5. september. Når der er søndagsåbent kan du komme forbi foreningshuset og hilse på medlemmer af bestyrelsen, stille spørgsmål eller købe brune affaldssække til 7 kr. per stk.

Husk, at vi har fællesarbejdsdage 22. maj, 13. juni, 22. august og 25. september. Fællesarbejdsdagene er en god anledning til at møde dine naboer, samtidig med at du løser nogle af de praktiske opgaver på foreningens fællesarealer. Vi holder øje med corona-restriktionerne og aflyser eller sætter begrænsning på deltagerantallet, hvis det er nødvendigt. Følgende opgaver er bl.a. på tapetet i løbet af sæsonen: Maling af toiletbygninger i nord. Klippe læhegn. Ordne legeplads. Ordne bed ved fælleshus. Rotteværn og isolering ved fælleshus. Har du forslag til andre opgaver, er du velkommen til at skrive en mail til bestyrelsen på bestyrelsesposten@live.dk.